Bærekraft

Bærekraft og samfunnsansvar.

Helge i produksjon

Samfunnsansvar og bærekraft

Vår verdiskaping skal skje på en måte som er bærekraftig, lønnsom og ansvarlig. Askim Frukt –og Bærpresseri skaper verdier for seg selv, for utvikling av bedriften, de ansatte, våre aksjonærer og samfunnet rundt oss. Verdiene vi skaper sammen er bra for oss, våre ansatte, lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig. Vi bidrar til samfunnet på mange områder med vår virksomhet, samtidig gir det oss muligheter til å utvikle bedriften videre.

Vår virksomhet skal være ansvarlig. Vi skal integrere sosiale, etiske og miljømessige hensyn i vår daglige drift og i forhold til våre interessenter.

Vi produserer strøm til eget forbruk

Våren 2024 monterte vi solceller på 2200 kvm av fabrikktaket vårt. Fra dette anlegget skal vi produsere strøm som tilsvarer årsforbruket av strøm til 15 eneboliger.

Les mer

Redegjørelse Åpenhetsloven

Vår virksomhet omfattes av Åpenhetsloven. Vedlagt vår redegjørelse.

Redegjorelse Apenhetsloven 2023 AFB